Sněmovní tisk 1351
Návrh usnesení, kterým se zkracuje lhůta k projednání T 1270ISP (login)