Sněmovní tisk 1153
Návrh usnesení, kterým se zkracuje lhůta k projednání T 1149Hesla věcného rejstříku: Doprava, Majetek České republiky, Vztahy vlastnickéISP (login)