Sněmovní tisk 696
Smlouva mezi ČR a SR o dočasném oprávnění k podnikání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P


ISP (login)