Sněmovní tisk 381
Dodatek č. 1 k Platební smlouvě mezi ČR a SR z 20. 5. 1993

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P


ISP (login)