Sněmovní tisk 2074
Zákon - novela z. o dani dědické, dani z převodu nemovitostí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Karel Mach předložil sněmovně návrh zákona 15. 1. 1996.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2074/0 dne 16. 1. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 1. 1996. Vláda zaslala stanovisko 16. 2. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 2. 1996 jako tisk 2074/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 2. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Jan Třebický a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 14. 3. 1996.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatkyISP (login)