Sněmovní tisk 1718
Zákon - novela zákona o sociální potřebnosti - poslanecký

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1995-04-13 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Kolářová Milena.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1718.
  Návrh zákona 5.05.1995 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 4.05.1995 usnesení č. 534 rozdané jako tisk 1726. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 45 dnů od rozdání poslancům a vydal 4.05.1995 usnesení č. 534 rozdané jako tisk 1727. Určil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1800.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 23.05.1995 na 31. schůzi schválen (usnesení č. 657).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 23.05.1995 na 31. schůzi schválen (usnesení č. 658).
     Návrh zákona 28.06.1995 na 32. schůzi schválen (usnesení č. 712).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28.06.1995.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 25. 7. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 134/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní sílaISP (login)