Sněmovní tisk 1527
Interpelace poslance Miroslava Čapka


Autor: JUDr. Miroslav Čapek
Adresát: MUDr. Jaroslav Novák
Interpelace ve věci stavu příprav smlouvy o právní pomoci mezi ČR a SRN
Podáno: 1995-02-14
Odesláno adresátovi: 1995-02-15
Odpověď rozeslána 14.02.1995 jako tisk 1527 A.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 628).


ISP (login)