Sněmovní tisk 134
Zákon o úpravě maj. vzt. řeholních řádů arcib. olomouckého

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3


ISP (login)