Sněmovní tisk 982
Zákon o opatřeních ve vztahu k Libyi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Vláda předložila 1994-04-28 sněmovně návrh zákona.
    Zástupce navrhovatele: Zieleniec Josef.
    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 982.
  • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 12.05.1994 usnesení č. 342 rozdané jako tisk 985. Určil garančním výborem Zahraniční výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Zahraniční výbor.
      Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána.


ISP (login)