Committee on Public Administration and Regional Development

Chairman

Ing. Klára Dostálová

Vice-chairman

Ing. Jana Bačíková, MBA
Ing. Jiří Carbol
Ladislav Okleštěk
Mgr. Eliška Olšáková

(czech name) Podvybor pro cestovni ruch
(czech name) Podvybor pro bytovou politiku a vystavbu
(czech name) Podvybor pro e – Government
(czech name) Podvybor pro verejnou spravu
(czech name) Podvybor pro regiony v transformaci
ISP (login)