Committee on Public Administration and Regional Development
(czech name) Podvybor pro regiony v transformaci

Chairman

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

Vice-chairman

Ing. Hana Aulická Jírovcová
Bc. Jakub JandaISP (login)