Speaches

Proslov předsedy PS k výročí bitvy u Zborova

2. 7. 2021

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček se zúčastnil pietního aktu na Olšanských hřbitovech u příležitosti 104. výročí vítězství Československé střelecké brigády v bitvě u Zborova. Svůj projev opřel mj. o myšlenky prezidenta T. G. Masaryka.

Proslov předsedy PS na konferenci ke Dni Jeruzaléma

10. 5. 2021

Na úvod konference ke Dni Jeruzaléma, které se zúčastnili členové českého i slovenského parlamentu a další význační hosté, pronesl předseda PSP ČR Radek Vondráček zdravici, v níž přiblížil vzájemné česko-izraelské vztahy z pohledu parlamentů.

Proslov předsedy PS ke Dni památky obětí holocaustu

27. 1. 2021

Předseda PSP ČR Radek Vondráček se 27. ledna 2021 zúčastnil vzpomínkového setkání v Senátu Parlamentu ČR u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. K 76. výročí osvobození nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau pronesl proslov.

Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka

1. 1. 2021

Na Nový rok 1. 1. 2021 pronesl předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček svůj již třetí novoroční projev. Odvysílala ho Česká televize a Český rozhlas Radiožurnál.

Proslov předsedy PS na pietním aktu k Památnému dni sokolstva

8. 10. 2020

Ve svém projevu na pietním aktu k Památnému dni sokolstva, konaném 8. října 2020 v Tyršově domě, připomněl předseda Poslanecké sněmovny PSP ČR Radek Vondráček mj. okolnosti tragických událostí roku 1941.

Projev předsedy PS k 75. výročí Pražského povstání

5. 5. 2020

Projev předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka k 75. výročí Pražského povstání odvysílal v úterý 5. května 2020 Český rozhlas Radiožurnál.

Projev předsedy Sněmovny na přípravném setkání ke Konferenci o budoucnosti Evropy

1. 3. 2020

27. února 2020 proběhlo v Poslanecké sněmovně pod záštitou předsedy PS Radka Vondráčka setkání "Rozvoj České republiky a budoucnost Evropské unie" jako součást přípravy na "Konferenci o budoucnosti Evropy", která bude zahájena 9. května 2020.

Projev předsedy PS ke Dni památky obětí holocaustu

27. 1. 2020

Předseda PSP ČR Radek Vondráček v pondělí 27. ledna 2020 přednesl projev na vzpomínkové akci u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Tradiční setkání se konalo v Senátu Parlamentu ČR, organizátorem byl Nadační fond obětem holocaustu a Federace židovských obcí v ČR.

Předseda PS Radek Vondráček uctil v Pasově památku obětí nacismu

24. 1. 2020

24. ledna 2020 se předseda PSP ČR zúčastnil v bavorském Pasově společné česko-rakousko-bavorské vzpomínkové akce k 75. výročí osvobození bývalého německého koncentračního tábora v Osvětimi. Po pietním aktu u Památníku obětí nacismu přednesl projev na Pasovské univerzitě.

Novoroční projev předsedy PS Radka Vondráčka 1. 1. 2020

1. 1. 2020

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček pronesl 1. ledna 2020 k občanům ČR svůj novoroční projev. Stejně jako loni ho odvysílala Česká televize, na program ho zařadil také Český rozhlas Radiožurnál.

Projev předsedy PS na plenárním zasedání Parlamentu Beneluxu

9. 12. 2019

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček se v rámci oficiální návštěvy Lucemburského velkovévodství ve dnech 5. - 6. prosince 2019 zúčastnil plenárního zasedání Parlamentu Beneluxu a pronesl zde projev.

Předseda PS uctil proslovem Památný den sokolstva

9. 10. 2019

V úterý 8. října 2019 se předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček zúčastnil pietní vzpomínky u příležitosti Památného dne sokolstva, který se letos rozhodnutím Parlamentu zařadil mezi významné dny ČR. V Tyršově domě na Malé Straně v Praze pronesl projev.

Projev předsedy PS Radka Vondráčka v srbském parlamentu

4. 10. 2019

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček ve dnech 2. - 3. října 2019 absolvoval oficiální návštěvu Srbské republiky. Jednal mj. s předsedkyní Národního shromáždění Majou Gojković a pronesl na plénu srbského parlamentu proslov.

Projev předsedy Sněmovny ke Dni Ústavy SR a 75. výročí SNP

6. 9. 2019

4. září 2019 se na Velvyslanectví Slovenské republiky konala recepce u příležitosti státního svátku Dne Ústavy SR a 75. výročí Slovenského národního povstání. Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček k přítomným pronesl proslov.

Proslov Radka Vondráčka k vedoucím zastupitelských úřadů ČR

28. 8. 2019

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček se v úterý 27. srpna 2019 setkal v Senátu s vedoucími zastupitelských úřadů ČR a pronesl k nim řeč.

Předseda PS promluvil na pietním aktu k výročí srpnových událostí roku 1968

21. 8. 2019

Pietní akt před budovou Českého rozhlasu dne 21. srpna 2019 připomněl 51. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa roku 1968. Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček na vzpomínkovém ceremoniálu pronesl projev.

Projev předsedy Sněmovny k 77. výročí vyhlazení Lidic

17. 6. 2019

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček uctil památku obětí lidické tragédie. V rámci pietního aktu k 77. výročí vyhlazení obce Lidice pronesl v sobotu 15. června 2019 v Památníku Lidice projev.

Radek Vondráček promluvil k 80. výročí okupace

15. 3. 2019

Předseda Sněmovny Radek Vondráček se zúčastnil pietního aktu u příležitosti 80. výročí okupace Československa nacistickým Německem. Na Hradčanském náměstí před Matyášovou branou, kudy 15. března 1939 vtrhla německá vojska a říšský kancléř Adolf Hitler na Pražský hrad, pronesl proslov.

Projev předsedy PS k 20. výročí vstupu do NATO

12. 3. 2019

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček se v úterý 12. března 2019 na Pražském hradě zúčastnil státního aktu k 20. výročí přistoupení České republiky do Severoatlantické aliance. Při té příležitost pronesl projev.

Projev Radka Vondráčka ke Dni památky obětí holocaustu

25. 1. 2019

V pátek 25. ledna 2019 se u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti konalo na půdě Senátu tradiční vzpomínkové setkání, pořádané Federací židovských obcí v ČR a Nadačním fondem obětem holocaustu. Projev přednesl také předseda Sněmovny.

Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka

1. 1. 2019

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček pronesl 1. 1. 2019 prostřednictvím veřejnoprávních médií svůj novoroční projev. Letos poprvé se této úlohy zhostili předsedové obou komor Parlamentu, jde tak o zcela nový formát.

Předseda Radek Vondráček promluvil ve Sněmovně ke sboru diplomatů v ČR

14. 12. 2018

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček uspořádal předvánoční setkání s diplomatickým sborem působícím v ČR. Velvyslanci a velvyslankyně z celého světa se sešli v prostorách jeho kanceláře 13. prosince 2018. Radek Vondráček jim poděkoval za dosavadní práci, shrnul priority a cíle další spolupráce.

Předseda Radek Vondráček vystoupil na plénu Národní rady Slovenské republiky

10. 12. 2018

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček na pozvání předsedy slovenského parlamentu jako vůbec první český politik vystoupil s projevem na plénu Národní rady Slovenské republiky. 6. prosince 2018 tak společně s Andrejem Dankem završili oslavy 100. výročí vzniku Československa.

Projev Radka Vondráčka na slavnostní schůzi Sněmovny 14. listopadu

15. 11. 2018

Poslanecká sněmovna si 14. listopadu 2018 připomněla 100. výročí první schůze Revolučního Národního shromáždění. Ve stejném sále, kde se začala psát historie československého parlamentarismu, pronesl projev předseda Sněmovny Radek Vondráček a předseda Národní rady Slovenské republiky Andrej Danko.
ISP (příhlásit)