Speaches, Press Releases and Notices

9.12.2019   Oficiální návštěva předsedy PS Radka Vondráčka v Lucembursku

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček absolvoval ve dnech 5. – 6. prosince 2019 oficiální návštěvu Lucemburského velkovévodství. Pozvání obdržel od svého protějšku, předsedy lucemburského parlamentu Fernanda Etgena.

Hlavními body dvoudenního programu bylo vystoupení na plenárním zasedání Parlamentu Beneluxu, přijetí velkovévodou Jindřichem Lucemburským, jednání s předsedou Poslanecké sněmovny Fernandem Etgenem a s předsedou vlády Xavierem Bettelem.

Radek Vondráček rovněž navštívil Evropský soudní dvůr, kde se setkal s jeho předsedou Koenem Lenaertsemem a českými soudci. V kryptě katedrály Notre-Dame spolu s Fernandem Etgenem položil květiny u hrobu krále Jana Lucemburského. Společně s velvyslancem USA Jamesem Randolphem Evansem uctili na vojenském hřbitově v Hammu památku amerických vojáků, kteří osvobozovali Lucembursko od německé okupace ve 2. světové válce v čele s generálem Pattonem, jenž působil také v západních Čechách.

„Lucembursko je pro nás v mnoha ohledech důležitým partnerem v EU a v NATO. Benelux byl vždy určitým zdrojem inspirace pro naši středoevropskou spolupráci V4. S mým protějškem, předsedou Poslanecké sněmovny Lucemburska Fernandem Etgenem, a s poslanci jsme diskutovali o společných tématech, jako je rozšíření EU a náš vztah k sousedům, k Rusku a k Ukrajině, ale i o otázkách, kde máme pohled rozdílný. Například jaderná energetika ještě dlouho zůstane pro nás důležitá, ale Lucembursko si myslí, že lze udělat revoluci směrem k obnovitelným zdrojům rychleji. Hovořili jsme také o tom, jak mít větší vliv z Prahy a z Lucemburku na evropské dění,“ uvedl Radek Vondráček a dodal: „S předsedou vlády Xavierem Bettelem jsme diskutovali o migraci a o bezpečnostních otázkách. Lucembursko rozumí naší prioritě pomáhat v postižených zemích a neřešit ilegální migraci skrze kvóty, a stará se o to, aby břemeno problému nezůstalo na Řecku a na Itálii.“ 

Parlamentní shromáždění Beneluxu zasedá třikrát do roka. Předseda PS ve svém proslovu zdůraznil, že obě regionální společenství (Benelux a Visegrádská čtyřka) jsou pro Evropu přínosem. Zmínil rovněž společné setkání předsedů parlamentů V4 a Beneluxu plánované na příští rok. 

K setkání s krajany Radek Vondráček podotkl: „V Lucembursku žije asi dva tisíce Čechů, mnozí z nich působí ve spolcích a v projektech, které posilují česko-lucemburské vztahy.“

Předseda PS poskytl k návštěvě interview pro lucemburské veřejnoprávní médium:

https://chd.lu/wps/portal/public/Accueil/Actualite/ALaUne/?current=true&urile=wcm%3Apath%3Aactualite.public.chd.lu/ST-www.chd.lu/sa-actualites/c46eab69-fb43-42d7-81d0-eba6ee1301aa


Oficiální návštěva předsedy PS Radka Vondráčka v Lucembursku (9. 12. 2019)
Oficiální návštěva předsedy PS Radka Vondráčka v Lucembursku (9. 12. 2019)
Oficiální návštěva předsedy PS Radka Vondráčka v Lucembursku (9. 12. 2019)
Oficiální návštěva předsedy PS Radka Vondráčka v Lucembursku (9. 12. 2019)
Oficiální návštěva předsedy PS Radka Vondráčka v Lucembursku (9. 12. 2019)
Oficiální návštěva předsedy PS Radka Vondráčka v Lucembursku (9. 12. 2019)
Oficiální návštěva předsedy PS Radka Vondráčka v Lucembursku (9. 12. 2019)
Oficiální návštěva předsedy PS Radka Vondráčka v Lucembursku (9. 12. 2019)
Oficiální návštěva předsedy PS Radka Vondráčka v Lucembursku (9. 12. 2019)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)