Speaches, Press Releases and Notices

15.03.2019   Radek Vondráček promluvil k 80. výročí okupace

Předseda Sněmovny Radek Vondráček se zúčastnil pietního aktu u příležitosti 80. výročí okupace Československa nacistickým Německem. Na Hradčanském náměstí před Matyášovou branou, kudy 15. března 1939 vtrhla německá vojska a říšský kancléř Adolf Hitler na Pražský hrad, pronesl proslov.

15. březen 1939 byl skutečně přelomovým dnem v moderních dějinách naší země, pro Evropu i celý svět. Německo zahájilo vojenskou expanzi poprvé na území neobývaném Němci. Přestalo hrát „hru na konference“, jakou byla Mnichovská.
15. březen 1939 znamená konec tzv. druhé republiky. Poučením budiž, že jejímu přežití nepomohla ani vazalská politická orientace na Říši, ani naprosté zavržení odkazu masarykovské první republiky, demokracie a jejích představitelů.
Přestože si připomínáme tento tragický den, chtěl bych zdůraznit, že naše politická reprezentace se po roce 1989 vypořádala s tímto tragickým dědictvím důstojně a sebevědomě. Cestu k porozumění se sjednoceným a demokratickým Německem, která nakonec našla podobu v Česko-německé deklaraci z 21. ledna 1997, zahájili v tento den před 29 lety - 15. března 1990 - na tomto místě setkáním prezident Václav Havel a Richard von Weizsäcker. Protože právě na tomto místě zahájilo Německo ozbrojené tažení proti Evropě a proti světu.
Prezident České republiky přivítal naopak svého hosta těmito slovy: „Vítám posla míru, slušnosti, pravdy a lidskosti. 15. března 1939 sem vtrhl nepozván nepřítel, dnes je tu na naše pozvání přítel. Je to protipól oné dávné a bolestné návštěvy, kterou si dnes připomínáme.“
Chtěl bych proto tuto symboliku nového začátku vztahů s Německem připomenout. Nikoliv abychom zapomínali, ale abychom si připomenuli, že z naprostého zániku a poroby byl náš stát znovuobnoven díky našim legiím a zahraničnímu i domácímu odboji. Za cenu nesmírných obětí našich občanů a spojeneckých armád zde můžeme stát a připomínat si toto výročí i tímto optimistickým způsobem.
Byli jsme schopni využít historické šance a podat si ruku s Německem ihned, jakmile to bylo po ukončení studené války možné, a k minulosti jsme se dokázali odpovědně postavit.
Byl bych rád, abychom tuto linii vztahů dokázali udržet i do budoucna a všem Vám upřímně děkuji, že jste vážili cestu a připomněli si toto výročí.

------------------------------------------

Der 15. März 1939 war ein bedeutender Wendepunkt in der modernen Geschichte unseres Landes und für Europa. Das Deutsche Reich hatte zum ersten Mal ein nicht von Deutschen bewohntes Gebiet, durch eine militärische Operation, besetzt. Damit wurde ein weiterer strategischer Schritt gegen internationale Beziehungen getan, welche durch unmoralische Abkommen gerechtfertigt wurden, wie etwa dem Münchener Abkommen.
Der 15. März beendete somit auch die Zeit der sogenannten „Zweiten Republik“ der Tschechoslowakei. Es sollte daran erinnert werden, dass ihrem Überleben weder die vasallenorientierte Politik des Deutschen Reiches, noch die vollständige Ablehnung des Erbes der „Ersten Republik“ Masaryks, oder die Demokratie und ihre Vertreter, geholfen hat.
Ich möchte betonen, dass unsere politische Repräsentanz nach der samtenen Revolution 1989 diesem tragischen Erbe mit Würde und Zuversicht begegnet ist. Heute und an diesem Ort vor 29 Jahren, dem 15. März 1990, begangen unser damaliger Präsident Václav Havel und der Präsident des wiedervereinten, demokratischen Deutschlands Richard von Weizsäcker den ersten symbolischen Schritt zur Verständigung unserer beiden Länder, der in der Deutsch-Tschechischen Erklärung vom 21. Januar 1997 gemündet ist. Denn auch genau hier hat das Deutsche Reich damals den bewaffneten Feldzug gegen Europa und die Welt angeordnet.
Unser damaliger Präsident Havel hat seinen Gast wiederum mit folgenden Worten begrüßt: „Ich begrüße den Botschafter des Friedens, des Anstandes, der Wahrheit und Menschlichkeit. Am 15. März 1939 drang hier ein ungebetener Feind ein, heute ist ein Freund meiner Einladung gefolgt. Dies ist genau das Gegenteil des einst schmerzhaften Besuchs, an den wir uns heute erinnern.“
Deshalb möchte ich an dieses Zeichen des Neuanfangs mit Deutschland erinnern. Wir dürfen nicht vergessen, sondern müssen uns daran erinnern, dass unser Staat, durch die Exilarmeen, die Exilregierung, die Widerstandsbewegung und unserer Verbündeter vor dem totalen Untergang bewahrt und wiederhergestellt wurde.
Dank unserer gefallenen Bürger und der alliierten Soldaten dürfen wir hier heute stehen und uns zukunftsorientiert erinnern.
Wir haben es geschafft die historischen Chancen zu nutzen und uns nach dem Kalten Krieg umgehend mit Deutschland zu verständigen und verantwortungsvoll in die Vergangenheit zu schauen.
Dieses Verständnis würde ich gerne ein Leitfaden für die Zukunft sein lassen und möchte allen Anwesenden dafür danken, dass sie sich an diesen Jahrestag erinnern.


Radek Vondráček promluvil k 80. výročí okupace (15. 3. 2019)
Radek Vondráček promluvil k 80. výročí okupace (15. 3. 2019)
Radek Vondráček promluvil k 80. výročí okupace (15. 3. 2019)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)