Neautorizováno !


 

(Jednání opět zahájeno v 18.12 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zahájil přerušené jednání 22. schůze Poslanecké sněmovny. Dnešní jednání nejprve začneme bodem 89, poté bychom měli pokračovat projednáváním návrhů zákonů v třetím čtení, tak jak jsme již rozhodli, nejprve body 92 - 96, poté bodem 106 a dalšími body ve schváleném pořadí. (Hlasy: Hlasovací zařízení.)

Vzhledem k problémům s hlasovacím zařízením, resp. přeorientováním hlasovacího zařízení nejprve vyhlašuji desetiminutovou přestávku v jednání sněmovny. Jednání sněmovny přerušuji do 18.22 minut.

 

(Po deseti minutách.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 18.21 hodin. Prosím, abyste zaujali svá místa. Budeme pokračovat body schváleného pořadu 22. schůze Poslanecké sněmovny. (Velký hluk v sále.) Prosím všechny kolegyně a kolegy, aby si uvědomili, že jsem zahájil přerušené jednání 22. schůze Poslanecké sněmovny, především bych o to chtěl poprosit pana poslance Payna a kolegy, kteří jej obklopují.

O slovo požádal - předpokládám, že s procedurálním návrhem - pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, požádal mě pan ministr zemědělství Fencl, abych ho omluvil na tento bod, a poprosil mě, abych navrhl přeřazení tohoto bodu jako prvního bodu našeho zítřejšího jednání. Jedná se o bod 89, sněmovní tisk 503.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Nečas se hlásí se stanoviskem klubu.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych velmi rád slyšel důvod, kvůli kterému ignoruje pan ministr zemědělství zasedání Poslanecké sněmovny, kde má předkládat zákon. Já bych bezesporu pochopil psychickou či fyzickou zdravotní indispozici, ale myslím si, že jiný důvod tato sněmovna nemůže přijmout. Pokud se čirou náhodou pan ministr vyskytuje na určitém slavnostním zasedání, kam obdržela pozvánky řada z nás z této sněmovny, přesto jsme si nedovolili ignorovat zasedání sněmovny, považuji tento způsob omluvy za velmi neadekvátní a troufám si se vší důrazností říci, že pan ministr pohrdá Poslaneckou sněmovnou, jíž je ze zákona a z ústavy odpovědný. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosil bych všechny, kteří se teď hlásí, aby si uvědomili jednu věc. V tuto chvíli musím být tím, kdo dohlíží na pravidla jednání Poslanecké sněmovny. Moje výtka směřuje i k panu poslanci Nečasovi, jakkoliv vystupoval jménem poslaneckého klubu ODS. V tuto chvíli by měly vystupovat pouze osoby s přednostním právem vystoupit, tedy předsedové klubů, vedení sněmovny a ministři. Stejně tak můj apel směřuje teď do řad sociální demokracie - pokud chce někdo reagovat, nechť tak činí pouze takováto osoba vyvolená dle zákona o jednacím řádu. Nevedeme rozpravu.

Zazněl procedurální návrh na přeřazení tohoto bodu jako prvního bodu zítřejšího pořadu jednání Poslanecké sněmovny.

Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, neboť jste byli odhlášeni.

O procedurálním návrhu pana poslance Škromacha rozhodneme vzápětí hlasováním.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 495 a ptám se, kdo je pro návrh přeložit tento bod jako první bod zítřejšího jednání sněmovny. Kdo je proti?

Z přítomných 140 pro návrh 64, proti 56. Návrh nebyl přijat.

 

(Velký hluk v sále.)

 

Dobře. Já v tuto chvíli otevírám bod, který se nazývá

 

(pokračuje Langer)

89.
Podpůrné programy zemědělství pro rok 2000,
poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
/sněmovní tisk 503/

 

Dříve než tento tisk bude uveden, o slovo požádal předseda poslaneckého klubu ČSSD poslanec Stanislav Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, já žádám o přestávku na jednání klubu na dobu 34 minut s tím, že je zapotřebí, aby si poslanecký klub sociální demokracie vyjasnil také účast a neúčast jednotlivých členů vlády na zasedání Poslanecké sněmovny. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Myslím, pane předsedo, že tak bouřlivý potlesk z obou stran Poslanecké sněmovny jste dosud nezažil.

Vážené kolegyně a kolegové, já samozřejmě vyhovím této žádosti poslaneckého klubu ČSSD, ale velmi bych požádal všechny předsedy poslaneckých frakcí, aby se podívali na program, který před námi ještě je, a aby se zamysleli nad návrhem, který avizuji a který s největší pravděpodobností přijde, a to, abychom jednali zítra a popřípadě i pozítří po 19. hodině, tak abychom nemuseli jednat v pátek.

Končím jednání Poslanecké sněmovny. Sejdeme se zítra v 9 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 18.28 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP