Sněmovní tisky
JUDr. Dominik Feri - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 67 tisků. (3. strana, celkem stran: 4)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 506/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 525/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Schváleno, 47/2020 Sb.
 536/0 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 551/0 Novela z. - trestní řád - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 111. schůze
 590/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 604/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 44/2020 Sb.
 635/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 111. schůze
 657/0 Novela z. - trestní řád - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 165/2020 Sb.
 662/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 704/0 Novela z. - energetický zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 736/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 738/0 Novela z. - daňový řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 749/0 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 777/0 Novela z. o místních poplatcích - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 111. schůze
 793/0 Novela z. - notářský řád Poslanecký návrh zákona Prezident
 837/0 Novela z. o řízení motorových vozidel - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 191/2021 Sb.
 845/0 Novela z. o Rejstříku trestů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 943/0 N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 482/2020 Sb.
 1039/0 N.z. - odškodňovací zákon Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 111. schůze
 1109/0 N.z. o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze

1 2 3 4ISP (příhlásit)