Sněmovní tisky
Karel Schwarzenberg - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 32 tisků. (2. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 604/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 44/2020 Sb.
 635/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 111. schůze
 662/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 704/0 Novela z. - energetický zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 736/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 738/0 Novela z. - daňový řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 749/0 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 943/0 N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 482/2020 Sb.
 1109/0 N.z. o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 1211/0 N.z. o úpr. v obl. pojist. na veř. zdr. pojištění v r. 2021 - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 111. schůze
 1212/0 N.z. o úprv. v obl. pojist. na soc. zabezpečení v roce 2021 - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 111. schůze
 1249/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Organizační výbor

1 2ISP (příhlásit)