Sněmovní tisky
JUDr. Jan Chvojka - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 16 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 105/0 Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 106/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 107/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 181/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona Schváleno, 164/2015 Sb.
 232/0 Novela z. o Ústavním soudu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 237/0 Novela z. o nakládání s bezpečnostním materiálem - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 266/2014 Sb.
 243/0 N.z.o soukromém zdr.pojištění cizinců při pobytu na území ČR Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 366/0 Novela z. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Poslanecký návrh zákona Schváleno, 127/2015 Sb.
 378/0 N.z. o odškod. za ztrátu zaměst. z pol.důvodů býv. vojákům Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 539/0 Novela z. o soudech a soudcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 592/0 Novela z. o obchodních korporacích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 458/2016 Sb.
 742/0 Novela z. na ochranu zvířat proti týrání Poslanecký návrh zákona Schváleno, 255/2017 Sb.
 853/0 Novela z. o advokacii Poslanecký návrh zákona Schváleno, 258/2017 Sb.
 1015/0 Novela z. o Veřejném ochránci práv - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 198/2017 Sb.
 1022/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 226/2017 Sb.
 1034/0 Novela z. - občanský soudní řádVládní návrh zákona1. čtení


ISP (příhlásit)