Předpis 24/2015 Sb.

Citace24/2015 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Částka13 (5. 2. 2015)
Účinnostod 1. 1. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
294 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 13 pod číslem 24/2015 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze 
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 


ISP (příhlásit)