Předpis 158/1994 Sb.

Citace158/1994 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb.
Částka50 (29. 7. 1994)
Účinnostod 1. 10. 1994, zrušeno dnem 1. 1. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
957 Zákon o ovzduší

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 50 pod číslem 158/1994 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
309/1991novelizujeZákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) 
389/1991novelizujeZákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečištění 
Derogace pasivní
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)2
86/2002rušíZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)1


ISP (příhlásit)