Předpis 86/1995 Sb.

Citace86/1995 Sb.
NázevZákon o ochraně ozonové vrstvy Země
Částka18 (29. 5. 1995)
Účinnostod 1. 7. 1995, zrušeno dnem 1. 6. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1505 Zákon o ochraně ozónové vrstvy Země - vládní

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 18 pod číslem 86/1995 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
389/1991novelizujeZákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečištění 
211/1993rušíZákon o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících 
Derogace pasivní
86/2002rušíZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)1


ISP (příhlásit)