Předpis 1/1995 Sb.

Citace1/1995 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií
Částka1 (18. 1. 1995)
Účinnostod 18. 1. 1995, zrušeno dnem 1. 7. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1189 Zákon, kterým se mění a dopl.zák.ČNR č.300/1992 Sb., o podp.

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 1 pod číslem 1/1995 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
300/1992novelizujeZákon České národní rady o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií 
Derogace pasivní
130/2002rušíZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)1


ISP (příhlásit)