Předpis 158/1994 Sb.

Citace158/1994 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb.
Částka50 (29. 7. 1994)
Účinnostod 1. 10. 1994, zrušeno dnem 1. 1. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
957 Zákon o ovzduší

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 50 pod číslem 158/1994 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
309/1991novelizujeZákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) 
389/1991novelizujeZákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečištění 
Derogace pasivní
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)2
86/2002rušíZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)1
Vztahuje se k
309/1991??Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) 
309/1991??Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) 
389/1991??Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečištění 
389/1991??Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečištění 
Vztahováno k
270/1993??Vyhláška ministerstva životního prostředí o způsobu zjišťování množství emisí a o technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování 
211/1994??Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
212/1994??Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
100/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 
122/1995??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní limity pro lakovny se spotřebou nad 10 tun nátěrových materiálů ročně 
173/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah 
117/1997??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší 
71/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony 
97/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
114/2001??Nařízení vlády o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005 
76/2002??Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
86/2002??Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
86/2002??Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
86/2002??Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
86/2002??Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
472/2005??Úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)