Předpis 112/1994 Sb.

Citace112/1994 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákonného opatření Předsednictva národní rady č. 348/1992 Sb.
Částka37 (8. 6. 1994)
Účinnostod 8. 6. 1994
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
709 Zákon - působnost orgánů veterinární péče

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 112/1994 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
108/1987novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky 
Vztahuje se k
108/1987??Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky 
108/1987??Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky 
Vztahováno k
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
314/1995??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví územní působnost Okresní veterinární správy v Šumperku též pro územní obvod okresu Jeseník 
34/1996??Zákon o ochraně spotřebitele (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
286/2003??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
147/2006??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
332/2008??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)