Předpis 171/1993 Sb.

Citace171/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
Částka44 (22. 6. 1993)
Účinnostod 1. 9. 1993
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
229 Novela občanského soudního řádu

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 171/1993 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
436/1991novelizujeZákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky 
Derogace pasivní
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)1


ISP (příhlásit)