Předpis 152/1996 Sb.

Citace152/1996 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
Částka45 (5. 6. 1996)
Účinnostod 1. 7. 1996, zrušeno dnem 1. 1. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
2091 Zákon - novela z. o cenných papírech a o burze cenných pap.
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 45 pod číslem 152/1996 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
214/1992novelizujeZákon o burze cenných papírů 
591/1992novelizujeZákon České národní rady o cenných papírech 
600/1992rušíZákon o cenných papírech 
Derogace pasivní
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech1
89/2012rušíZákon občanský zákoník2


ISP (příhlásit)