Předpis 190/1993 Sb.

Citace190/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.
Částka48 (15. 7. 1993)
Účinnostod 15. 7. 1993, zrušeno dnem 1. 1. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
193 Novela zákonů o státní správě a samosprávě ve školství
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 190/1993 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
76/1978novelizujeZákon České národní rady o školských zařízeních 
29/1984novelizujeZákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
564/1990novelizujeZákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství 
Derogace pasivní
49/1994novelizujeNález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení článku I zákona č. 190/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů1
561/2004rušíZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)2


ISP (příhlásit)