Předpis 152/1995 Sb.

Citace152/1995 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
Částka40 (2. 8. 1995)
Účinnostod 1. 9. 1995
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1675 Zákon - novela trestního zákona a trestního řádu, zákona o P
Navržené změny4 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 40 pod číslem 152/1995 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
59/1965novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody 
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky 
189/1994novelizujeZákon o vyšších soudních úřednících 
Derogace pasivní
121/2008novelizujeZákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů1
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky2
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku3


ISP (příhlásit)