Předpis 170/1993 Sb.

Citace170/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb.
Částka44 (22. 6. 1993)
Účinnostod 22. 6. 1993
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
118 Novela zákonů ve věcech převodů vlastnictví státu

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 170/1993 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
500/1990novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby 


ISP (příhlásit)