Předpis 88/1997 Sb.

Citace88/1997 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. dubna 1997 ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení § 49 odst. 2, 3 a 4, části § 50 odst. 1 a části § 51 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a části § 200n odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Částka32 (30. 4. 1997)
Účinnostod 30. 4. 1997
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
37 Návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
99/1963vztah kObčanský soudní řád 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993vztah kZákon o Ústavním soudu 
247/1995vztah kZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 


ISP (příhlásit)