Předpis 54/1990 Sb.

Citace54/1990 Sb.
NázevZákon České národní rady o volbách do České národní rady
Částka13 (6. 3. 1990)
Účinnostod 6. 3. 1990, zrušeno dnem 1. 1. 1996
ProjednáváníČeská národní rada, 1986 - 1990
171 Návrh poslanců na vydání zákona o volbách do ČNR

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
53/1971novelizujeZákon České národní rady o volbách do České národní rady 
53/1971rušíZákon České národní rady o volbách do České národní rady 
Derogace pasivní
221/1990novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady1
435/1991novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 221/1990 Sb.2
94/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonů České národní rady č. 221/1990 Sb. a č. 435/1991 Sb.1
120/1992úplné zněníZákon České národní rady o volbách do České národní rady (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
117/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví2
247/1995rušíZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů3


ISP (příhlásit)