Předpis 37/1973 Sb.

Citace37/1973 Sb.
NázevZákon České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a o jiných podobných hrách
Částka11 (19. 4. 1973)
Účinnostod 1. 7. 1973, zrušeno dnem 1. 6. 2001
ProjednáváníČeská národní rada, 1971 - 1976
40 Vládní návrh zákona ČNR o veřejných sbírkách a loteriích

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
Derogace pasivní
202/1990novelizujeZákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách1
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících2
68/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy3
117/2001rušíZákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)4


ISP (příhlásit)