Předpis 268/1949 Sb.

Citace268/1949 Sb.
NázevZákon o matrikách
Částka86 (27. 12. 1949)
Účinnostod 1. 1. 1950, zrušeno dnem 1. 7. 2001
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
380 Vládní návrh zákona o matrikách.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
321/1920novelizujeNařízení vlády, kterým se upravuje správa veřejná mimo soudní správu a rozšiřuje působnost československých zákonů a nařízení z oboru oné správy na Hlučínsku. 
434/1941rušíVládní nařízení o oznamovací povinnosti matričních úřadů úřadům ohlašovacím 
291/1942rušíVládní nařízení o poplatcích za vydávání úplných výpisů z církevních matrik 
Derogace pasivní
88/1950novelizujeTrestní zákon správní1
161/1950novelizujeVládní nařízení o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy 
105/1951novelizujeZákon o správních poplatcích2
8/1955novelizujeNařízení o pohřebnictví 
34/1958novelizujeVládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě 
93/1958novelizujeVládní nařízení o změnách v působnosti v matričních věcech 
68/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy3
301/2000rušíZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů4


ISP (příhlásit)