Předpis 255/2012 Sb.

Citace255/2012 Sb.
NázevZákon o kontrole (kontrolní řád)
Částka86 (19. 7. 2012)
Účinnostod 1. 1. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
575 Vl.n.z. o kontrole (kontrolní řád)
Navržené změny2 tisky, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
166/1993novelizujeZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
274/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 
501/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu 
392/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
230/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
Derogace pasivní
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích1


ISP (příhlásit)