Předpis 18/1986 Sb.

Citace18/1986 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona
Částka4 (14. 3. 1986)
Účinnostod 1. 5. 1986, zrušeno dnem 1. 1. 1995

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
175/1975novelizujeVyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona 
Derogace pasivní
222/1994rušíZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci 


ISP (příhlásit)