Předpis 135/1961 Sb.

Citace135/1961 Sb.
NázevZákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
Částka64 (7. 12. 1961)
Účinnostod 7. 12. 1961, zrušeno dnem 31. 12. 1997
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
57 Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích (silniční zákon)

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
147/1949rušíZákon,jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích 
2/1950rušíNařízení působnosti národních výborů při stavbě, správě a udržování státních silnic 
Derogace pasivní
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy1
137/1982novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy2
27/1984novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)3
55/1984úplné zněníÚplné znění zákona ze dne 30. listopadu 1961 č. 135 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 21. března 1984 č. 27 Sb.3
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících4
213/1993novelizujeZákon, kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb.5
134/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů6
13/1997rušíZákon o pozemních komunikacích7
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích8
Vztahováno k
272/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. listopadu 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 10/94 o dopravě ve městě Kutná Hora ze dne 1. července 1994 


ISP (příhlásit)