Předpis 111/1964 Sb.

Citace111/1964 Sb.
NázevVyhláška Ústřední Správy spojů, kterou se provádí zákon o telekomunikacích
Částka48 (18. 6. 1964)
Účinnostod 1. 7. 1964, zrušeno dnem 19. 7. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
92/1974novelizujeVyhláška federálního ministerstva spojů a federálního ministerstva vnitra o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic 
148/1984novelizujeVyhláška federálního ministerstva spojů o změnách a doplňcích vyhláška Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb. 
252/1994novelizujeZákon o rozhlasových a televizních poplatcích 
203/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů 
Vztahováno k
1/1997vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 27.listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 1 a 2 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 3 vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 11 věty druhá a třetí a odst. 12 věta první vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve zněních pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)