Předpis 85/1994 Sb.

Citace85/1994 Sb.
NázevZákon č. 85/1994 Sb. ČR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1994, zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 10/1993, 72/1994, 337/1992, 35/1993, 325/1993, 157/1993, 302/1993, 315/1993, 323/1993, 18/1993, 322/1993 a dalších
Částka29 (17. 5. 1994)
Účinnostod 1. 6. 1994
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
525 Novela zák. o správních poplatcích a o správě daní
Navržené změny8 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 29 pod číslem 85/1994 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
10/1993novelizujeZákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů 
98/1993rušíVyhláška ministerstva financí o některých osvobozeních a poplatkových úlevách na úseku správních poplatků 
331/1993novelizujeZákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů 
Derogace pasivní
635/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích1
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu2
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky3
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí4


ISP (příhlásit)