Hlasování / 60. schůze

SchůzeČ. hl.BodNázev boduDatumVýsledek
6010153 Novela z. o právu na informace o životním prostředí - EU (sněmovní tisk 765)9. 9. 2009 18:49Přijato
6010253 Novela z. o právu na informace o životním prostředí - EU (sněmovní tisk 765)9. 9. 2009 18:50Přijato
60103  Procedurální hlasování10. 9. 2009 9:14Přijato
60104  Procedurální hlasování10. 9. 2009 9:14Přijato
60105  Procedurální hlasování10. 9. 2009 9:15Přijato
60106  Pořad schůze10. 9. 2009 9:16Přijato
60107  Pořad schůze10. 9. 2009 9:18Přijato (přijata námitka)
60108  Pořad schůze10. 9. 2009 9:20Přijato
60109  Pořad schůze10. 9. 2009 9:20Přijato
6011023 Dohoda mezi EU a USA o zpracování údajů jmenné evidence cestujících (sněmovní tisk 449)10. 9. 2009 9:55Zamítnuto
6011123 Dohoda mezi EU a USA o zpracování údajů jmenné evidence cestujících (sněmovní tisk 449)10. 9. 2009 9:56Přijato
6011224 Doh. mezi EU a Austrálií o zprac. údajů jmen. evid. cestujících (sněmovní tisk 586)10. 9. 2009 10:13Přijato
6011350 Novela z. o dráhách - EU (sněmovní tisk 899)10. 9. 2009 10:24Přijato
6011450 Novela z. o dráhách - EU (sněmovní tisk 899)10. 9. 2009 10:25Přijato
6011551 Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon) (sněmovní tisk 900)10. 9. 2009 10:37Přijato
6011651 Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon) (sněmovní tisk 900)10. 9. 2009 10:40Přijato
6011751 Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon) (sněmovní tisk 900)10. 9. 2009 10:41Přijato
6011856 Novela z. o cenách - EU (sněmovní tisk 693)10. 9. 2009 10:50Zamítnuto
6011956 Novela z. o cenách - EU (sněmovní tisk 693)10. 9. 2009 10:50Zamítnuto
6012056 Novela z. o cenách - EU (sněmovní tisk 693)10. 9. 2009 10:51Zamítnuto

<<23456789>>ISP (příhlásit)