doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc. - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
Doc.Ing. Miroslav Grégr, CSc.11
PhDr. Vladimír Špidla02


ISP (příhlásit)