Ústavně právní výbor
Semináře

Postavení soudního exekutora v systému justice (21. října 2010) 
Vzdělávání rozhodců a ostatních osob dotčených rozhodčím řízením (30. listopadu 2010) 
Korupce: jak ji léčit? (11. ledna 2011) 
Česká justice - otázky správy a nezávislosti (7. dubna 2011) 
Možnosti rozšíření pravomocí NKÚ na obchodní společnosti s majetkovou účastí státu a samospráv (19. května 2011) 
Nová Ústava Maďarské republiky (2. června 2011) 
Odškodňování za nezákonné úřední postupy a průtahy v řízení (27. června 2011) 
Parlamentní simulace (15. září 2011) 
Seminář o zajištění ochrany soukromí (5. dubna 2012) 
Parlamentní simulace – 6. ročník (8. října 2012) 
Právo na informace versus ochrana osobních údajů  - záznam z jednání zastupitelstva a rady obce (9. dubna 2013) 
Slovenská zkušenost českou realitou - registr smluv, sněmovní tisk č. 740 (11. dubna 2013) 
Územní samospráva a jednotná úprava povinného zveřejňování informací (17. dubna 2013) 
Dopady finanční krize na fungování justice v České republice, zrušeno (21. května 2013) 
"Kvóty jako nástroj pozitivní akce" (22. května 2013) 
Je nutná změna Ústavy České republiky v důsledku aktuální politické krize?, Ústavní zvyklosti vs. politická realita (15. července 2013) ISP (příhlásit)