Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 1Volba ověřovatelů ústavně právního výboru (8. července 2010) 
č. 2Volba členů volební komise pro volbu předsedy výboru (8. července 2010) 
č. 3Volba předsedy ústavně právního výboru (8. července 2010) 
č. 4Volba místopředsedů ústavně právního výboru (8. července 2010) 
č. 5Zahraniční pracovní cesty na meziparlamentní schůzi právních výborů a výboru pro občanské svobody, právo a vnitřní záležitosti v Evropském parlamentu v Bruselu (8. září 2010) 
č. 6k záštitě nad konáním mezinárodní konference "Postavení soudního exekutora v systému justice a odměňování soudního exekutora ve světle rezoluce Rady Evropy z 17. prosince 2009" (8. září 2010) 
č. 7Státní závěrečný účet za rok 2009, kapitola 358 - Ústavní soud ČR (8. září 2010) 
č. 8Státní závěrečný účet za rok 2009, kapitola 355 - Ústav pro studium totalitních režimů (8. září 2010) 
č. 9Státní závěrečný účet za rok 2009, kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR (8. září 2010) 
č. 10Zahraniční pracovní cesta ústavně právního výboru na Slovensko (13. října 2010) 
č. 11Návrh poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Johna, Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Kočí, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 11) (13. října 2010) 
č. 12záznam k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 26) (13. října 2010) 
č. 13Záštita nad konáním odborného semináře "Nové oblasti v rozhodčím řízení - spotřebitelské, doménové a zdravotnické (úhradové) spory", který pořádá Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (10. listopadu 2010) 
č. 14Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 133) (10. listopadu 2010) 
č. 15Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011, kapitola 358 - Ústavní soud ČR (24. listopadu 2010) 
č. 16Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011, kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR (24. listopadu 2010) 
č. 17Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011, kapitola 355 - Ústav pro studium totalitních režimů (24. listopadu 2010) 
č. 18Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU /kód dokumentu 10865/10, KOM(2010) 311 v konečném znění/ (24. listopadu 2010) 
č. 19k evropskému smluvnímu právu pro spotřebitele a podniky /kód dokumentu 11961/10, KOM(2010) 348 v konečném znění/ (24. listopadu 2010) 
č. 20Záštita nad konáním konference "Korupce - jak ji léčit?", kterou pořádá Platforma pro transparentní veřejné zakázky (15. prosince 2010) 

12345>>
ISP (příhlásit)