Zemědělský výbor
Usnesení

č. 17k výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1997 a roční účetní závěrce Pozemkového fondu ČR za rok 1997 (sněmovní tisk 6) (23. září 1998) 
č. 18k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997 (sněmovní tisk 25) (7. října 1998) 
č. 19k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1998 (sněmovní tisk 46) (7. října 1998) 
č. 20ke stavu českého zemědělství (7. října 1998) 
č. 21k návrhu na zastoupení v Radě Státního fondu tržní regulace v zemědělství (SFTR) (7. října 1998) 
č. 22 (19. listopadu 1998 ke zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 1997 (sněmovní tisk č. 22) Z) 
č. 24 (19. listopadu 1998) 
č. 26ke zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 1997 (sněmovní tisk č. 22) (19. listopadu 1998) 
č. 27k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1999 (sněmovní tisk č. 63) (9. prosince 1998) 
č. 28ke kapitole vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1999 (sněmovní tisk 40/3), kapitola čís. 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální (9. prosince 1998) 
č. 29ke kapitole vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1999 (sněmovní tisk 40/3), kapitola čís. 329 – Ministerstvo zemědělství ČR včetně Státního fondu pro zúrodnění půdy (16. prosince 1998) 
č. 30k části kapitoly vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1999 čís. 398 – VPS – Státní fond tržní regulace v zemědělství (10. prosince 1998) 
č. 31k materiálu „Podpůrné programy zemědělství poskytované podle § 2 odst. 1 zákona čís. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh)“ (sněmovní tisk 69) (16. prosince 1998) 
č. 33k vyslání zástupce zemědělského výboru do mezirezortní řídící komise Programu obnovy venkova (10. prosince 1998) 
č. 34k záměru zahraničních aktivit zemědělského výboru v 1. pololetí 1999 (16. prosince 1998) 
č. 35k návrhu poslanců Josefa Luxe, Pavla Peška a dalších na vydání zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 31) (26. ledna 1999) 
č. 37k volbě dalšího člena podvýboru zemědělského výboru (20. ledna 1999) 
č. 38k návrhu poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk č. 62) (11. března 1999) 
č. 39k vyslání delegace Poslanecké sněmovny do Maďarska (24. února 1999) 
č. 40k návrhu poslanců Tomáše Kvapila a Libora Ambrozka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., (sněm. tisk č. 65) (3. března 1999) 

12345>>
ISP (příhlásit)