Výbor pro životní prostředí
Usnesení

č. 4Volba místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 34Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 164) (17. května 2007) 
č. 35Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 184) (17. května 2007) 
č. 39Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Belgie (19. října 2007) 
č. 40Návrh Státního rozpočtu na rok 2008 kapitoly 348 – Český báňský úřad (8. listopadu 2007) 
č. 41Návrh Státního rozpočtu na rok 2008 kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí (8. listopadu 2007) 
č. 42Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2008 (8. listopadu 2007) 
č. 43Vládní návrh na vydání zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (tisk 296) (8. listopadu 2007) 
č. 44Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 277) (8. listopadu 2007) 
č. 45Vládní návrh na vydání zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě o změně některých zákonů (tisk 322) (8. listopadu 2007) 
č. 46Nominace zástupce výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny do Monitorovacího výboru Operačního programu Infrastruktura (8. listopadu 2007) 
č. 47Záměry zahraničních aktivit výboru pro životní prostředí na rok 2008 (8. listopadu 2007) 
č. 48Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006 (tisk 346) (16. ledna 2008) 
č. 49Záznam k vládnímu návrhu na vydání zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě o změně některých zákonů (tisk 322) (16. ledna 2008) 
č. 50Přijetí zahraničních delegací v roce 2008 (16. ledna 2008) 
č. 51Oponentní zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě o změně některých zákonů (tisk 322) (16. ledna 2008) 
č. 52Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 396) (27. února 2008) 
č. 53Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana Urbana, Václava Exnera a Milady Halíkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (tisk 367) (27. února 2008) 
č. 54Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Vietnamu (27. února 2008) 
č. 55Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Mongolska (27. února 2008) 

1234
ISP (příhlásit)