Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 2Určení obcí městem a městysem (13. září 2006) 
č. 3Volba předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 5Ustavení podvýborů (13. září 2006) 
č. 6Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení a Výroční zpráva o činnosti Fondu za rok 2005, sněmovní tisk 25 (4. října 2006) 
č. 7Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007, sněmovní tisk 30. (4. října 2006) 
č. 8Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2005, kapitola č.317 Ministerstvo pro místní rozvoj (4. října 2006) 
č. 9Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2005, kapitola č.338 Ministerstvo informatiky (4. října 2006) 
č. 10Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2005, kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra (4. října 2006) 
č. 11Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2005 kapitola územních rozpočtů (4. října 2006) 
č. 12Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, sněmovní tisk 37 (4. října 2006) 
č. 13Žádosti obcí o navrácení titulu město, městys (4. října 2006) 
č. 14Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2006 (4. října 2006) 
č. 15Ustavení podvýborů Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (24. října 2006) 
č. 16Záměry zahraničních cest poslanců výboru (24. října 2006) 
č. 17Návrh státního rozpočtu na rok 2007, kapitola č.317 Ministerstvo pro místní rozvoj. (31. října 2006) 
č. 18Návrh státního rozpočtu na rok 2007, kapitola č.338 Ministerstvo informatiky. (31. října 2006) 
č. 19Návrh státního rozpočtu na rok 2007, kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra (31. října 2006) 
č. 20Návrh státního rozpočtu na rok 2007, rozpočty územních samosprávných celků. (31. října 2006) 
č. 21Žádosti obcí o udělení statutu městys, město (31. října 2006) 
č. 22Volba předsedů a místopředsedů podvýborů (31. října 2006) 

12345>>
ISP (příhlásit)