Výbor pro obranu
Zápisy z jednání

č. 1, zápis o výsledku hlasování volby předsedy výboru pro obranu (13. září 2006) 
č. 1 (13. září 2006) 
č. 6 (28. listopadu 2006) 
č. 7 (5. prosince 2006) 
č. 11 (28. února 2007) 
č. 12 (16. a 17. května 2007) 
č. 13 (12. června 2007) 
č. 16 (3. října 2007) 
č. 17 (23. října 2007) 
č. 18 (7. a 8. listopadu 2007) 
č. 19 (27. listopadu 2007) 
č. 20 (16. ledna 2008) 
č. 21 (20. a 21. února 2008) 
č. 22 (2. a 3. dubna 2008) 
č. 23 (23. dubna 2008) 
č. 24 (25. dubna 2008) 
č. 25 (20. a 21. května 2008) 
č. 26, zrušeno (2. a 18. června 2008) 
č. 27 (10. září 2008) 
č. 28 (1. října 2008) 

12
ISP (příhlásit)