Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (13. září 2006) 
č. 2k volbě volební komise (13. září 2006) 
č. 3ke schválení pořadu ustavující schůze rozpočtového výboru (13. září 2006) 
č. 4k volbě předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 5k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 6k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 7k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 8k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 9k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 10k časovému harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (13. září 2006) 
č. 11k návrhu časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu a jeho kapitol výborům k projednání (13. září 2006) 
č. 12k vládnímu návrhu zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření (tisk 33) (27. září 2006) 
č. 13k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002 (tisk 32) (27. září 2006) 
č. 14ke stanovení bližších pravidel jednání rozpočtového výboru (27. září 2006) 
č. 15k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 8. června 2006 (tisk 27) (27. září 2006) 
č. 16k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 41) (27. září 2006) 
č. 17k Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik (leden – prosinec 2005) (tisk 3) (27. září 2006) 
č. 18k Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden – červen 2006 (tisk 47) (27. září 2006) 
č. 19k Informaci o podpořeném financování za rok 2005 (tisk 2) (27. září 2006) 
č. 20k Informaci o podpořeném financování za I. pololetí 2006 (tisk 49) (27. září 2006) 

12345>>
ISP (příhlásit)