Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů ústavně právního výboru (3. července 1996) 
č. 2k volbě předsedy ústavně právního výboru (3. července 1996) 
č. 3k volbě místopředsedů ústavně právního výboru (3. července 1996) 
č. 4k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (tisk 9) (15. července 1996) 
č. 5k jednání ústavně právního výboru v Harrachově ve dnech 18.-19. září 1996 (11. září 1996) 
č. 6k státnímu závěrečnému účtu za rok 1995 - kapitola Ústavní soud (11. září 1996) 
č. 7k státnímu závěrečnému účtu za rok 1995 - kapitola Ministerstvo spravedlnosti (část správní a souhrn kapitoly) (11. září 1996) 
č. 8k státnímu závěrečnému účtu za rok 1995 - kapitola Úřad pro legislativu a veřejnou správu (11. září 1996) 
č. 9k vládnímu návrhu zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv (tisk 12) (12. září 1996) 
č. 10k vládnímu návrhu zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv (tisk 12) (12. září 1996) 
č. 11k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady (tisk 54) (16. října 1996) 
č. 12k návrhu státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola Ústavní soud (23. října 1996) 
č. 13k zahraničním pracovním cestám ústavně právního výboru (23. října 1996) 
č. 14k přijetí delegace ústavně právního výboru maďarského parlamentu (23. října 1996) 
č. 15k návrhu státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola Ministerstvo spravedlnosti (23. října 1996) 
č. 16k návrhu státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky (23. října 1996) 
č. 17k zřízení podvýboru ústavně právního výboru pro přípravu novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (31. října 1996) 
č. 18k návrhu posl. P. Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv (tisk 25) (20. listopadu 1996) 
č. 19k zahraniční pracovní cestě do Polské republiky (27. listopadu 1996) 
č. 20k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb. (tisk 72) (27. listopadu 1996) 

12345>>
ISP (příhlásit)