Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 1k volbě předsedy výboru (3. července 1996) 
č. 2k volbě ověřovatelů výboru (3. července 1996) 
č. 3k volbě místopředsedů výboru (4. července 1996) 
č. 4k určení zpravodajů výboru (4. července 1996) 
č. 5k výsledku dosažených politickými stranami ve volbách do Poslanecké sněmovny (4. července 1996) 
č. 6k programu 2. schůze rozpočtového výboru (4. července 1996) 
č. 7ke způsobu projednání státního závěrečného účtu v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech Na návrh předsedy rozpočtového výboru posl. J. Wagnera a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu I. doporučuje organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny, aby schválil způsob projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1995 podle přílohy tohoto usnesení; II. zmocňuje předsedu výboru a poslance Tomáše Páva, aby s tímto usnesením seznámili organizační výbor Poslanecké sněmovny. (16. července 1996) 
č. 8k programu 3. schůze rozpočtového výboru (16. července 1996) 
č. 9k určení zpravodajů výboru (16. července 1996) 
č. 10o zřízení podvýboru rozpočtového výboru pro kontrolu (25. července 1996) 
č. 11k určení zpravodajů výboru (25. července 1996) 
č. 12k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. ledna 1996 v Římě (tisk 1) (18. září 1996) 
č. 13k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. března 1996 v Záhřebu (tisk 6) (18. září 1996) 
č. 14k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1996 (tisk 2) (18. září 1996) 
č. 15k Informaci Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik (18. září 1996) 
č. 16k Informaci České exportní banky o zvýhodněném financování za II. pololetí 1995 (18. září 1996) 
č. 17k návrhu rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 1997 - kapitola 302 Parlament (18. září 1996) 
č. 18k návrhu státního rozpočtu na rok 1997 - kapitola 303 Senát (18. září 1996) 
č. 19k programu 4. schůze rozpočtového výboru (18. září1996) 
č. 20k návrhu na přijetí usnesení Poslanecké sněmovny k přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (18. září 1996) 

12345>>
ISP (příhlásit)