Hospodářský výbor
Usnesení

č. 1 (3. července 1996 k volbě předsedy výboru) 
č. 2k volbě ověřovatelů výboru (3. července 1996) 
č. 3k volbě místopředsedů výboru (3. července 1996) 
č. 5 (26. července 1996) 
č. 6 (26. července 1996) 
č. 7k zahraniční cestě - Varšava, 16. - 17. září 1996 (24. července 1996) 
č. 8k zahraniční cestě - Linz, 6. září 1996 (24. července 1996) 
č. 9k zahraniční cestě - Bali, 24. - 27. září 1996 (24. července 1996) 
č. 10ke státnímu závěrečnému účtu - kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv (11. září 1996) 
č. 11ke státnímu závěrečnému účtu - kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví (11. září 1996) 
č. 12ke státnímu závěrečnému účtu - kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost (11. září 1996) 
č. 13ke státnímu závěrečnému účtu - kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (11. září 1996) 
č. 14ke státnímu závěrečnému účtu - kapitola 311 - Ministerstvo hospodářství ČR (11. září 1996) 
č. 15ke státnímu závěrečnému účtu - kapitola 327 - Ministerstvo dopravy ČR (11. září 1996) 
č. 16ke státnímu závěrečnému účtu - kapitola 316 - Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR (12. září 1996) 
č. 17k vládnímu návrhu zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém - tisk 14 (12. září 1996) 
č. 18k vládnímu návrhu zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv - tisk 12 (12. září 1996) 
č. 19k vládnímu návrhu zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence - tisk 13 (12. září 1996) 
č. 20ke státnímu závěrečnému účtu - kapitola 353 - Ministerstvo pro hospodářskou soutěž ČR (12. září 1996) 
č. 21k vytvoření podvýboru pro cestovní ruch a zahraniční obchod. (18. září 1996) 

12345>>
ISP (příhlásit)